Lisätietoa sähkösuunnittelusta

Sähkösuunnittelijalle esitetään kaikki sähköistykseen liittyvät toiveet ja tarpeet. Tässä vaiheessa on hyvä esittää myös mahdolliset kysymykset ja keskustella ideoista, joiden toteuttamisen mahdollisuus ehkä askarruttaa asukasta. Asiantunteva suunnittelija muokkaa tilaajan toiveista toteutuskelpoisen ja kustannuksiltaan budjettiin sopivan kokonaisuuden.

Lopullinen sähkösuunnitelma

Kun sähkösuunnittelija esittää tilaajalle ensimmäisen sähkösuunnitelman, tilaajan tulee tarkastaa suunnitelma huolellisesti ja esittää mahdolliset muutosehdotukset suunnittelijalle. Muutosten ja lisäysten tekeminen rakennusvaiheessa on usein kallista, hankalaa ja jopa mahdotonta. Kun lopullinen suunnitelma on valmis ja tilaajaa tyydyttävä, hän voi lähettää suunnitelmaan perustuvat tarjouspyynnöt sähköurakoitsijoille.