Murto- ja paloilmoitinlaitteet

Murto- ja paloilmoitinjärjestelmän hankinta kiinteistöön on kaukonäköistä viisautta niin yritysmaailmassa kuin yksityistalouksissakin.

Paloilmoittimen tehtävänä on pelastaa ihmishenkiä ja suojella omaisuutta hälyttämällä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkavasta tulipalosta. Paloilmoitinjärjestelmän toiminta perustuu alkavan palon tunnistamiseen savun muodostuksen alkuvaiheessa antaen näin ihmisille aikaa evakuointiin ja alkusammutukseen ennen leimahdusta, lämpötilan nousua ja myrkyllisten savukaasujen muodostumista.

Paloilmoitinjärjestelmän jatkuvan käyttökunnon takaamiseksi palvelemme asiakkaitamme ylläpidossa ja huollossa. Paloilmoitinliikkeenä tarjoamme palvelut suunnittelusta asennukseen, joten kaiken tarvittavan saa kauttamme.

Esmi-paloilmoittimet

Esmi-paloilmoittimia voidaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä tai osana integroitua turvajärjestelmää. Esmi-integraatiossa yhdistyvät paloilmoitin, kulunohjaus, kameravalvonta ja murtovalvonta tarjoten parempaa palo- ja toimitilaturvallisuutta erillisjärjestelmiin verrattuna.

Esmi-paloilmoitin valvoo keskeytyksettä ympäri vuorokauden lisäten henkilöturvallisuutta ja täydentäen rakenteellista paloturvallisuutta. Esmi-paloilmoittimien käyttöliittymät ovat helppokäyttöiset antaen selkeät tilannekohtaiset toimintaohjeet.

* Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säänneltyä toimintaa. Näitä töitä voivat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) rekisteriin merkityt liikkeet. Rauman Sähkö- ja Teleasennus on TUKES:in rekisteröimä paloilmoittimien asennusliike.

Toimimme Shneider Electric Oy:n Esmi-tuotteiden partnerina. Suomen paloturvallisuustoiminta perustuu pelastuslakiin,- pelastustoimiasetukseen ja lakiin pelastustoimen laitteista.